Tabellbilaga 7. Barnfamiljer efter föräldrarnas medborgarskap 31.12.2012

Korrigerad 18.12.2013. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Moderns medborgarskap Totalt    Faderns medborgarskap Annat eller okänt Ingen far i familjen
Finland Estland Russia Thailand Somalia Kina Sverige Irak  F.d. Serbien och Montenegro Turkiet
Alla barnfamiljer 578 409 453 008 3 377 2 800 56 502 527 1 139 733 549 891 12 814 102 013
Finland 533 030 426 597 514 734 32 114 87 981 261 223 538 7 470 95 479
Estland 5 919 1 211 2 531 52 - - 1 6 5 3 7 183 1 920
Russia 4 869 1 553 115 1 902 - - - 5 2 - 10 151 1 131
Thailand 2 028 1 742 2 - 21 - - - - 1 - 10 252
Somalia 1 100 177 - - - 352 - 3 2 1 - 17 548
Kina 949 409 2 1 - - 423 1 - - - 26 87
Sverige 903 604 1 - - 1 1 69 2 - - 15 210
Irak 829 218 - - - 1 - - 418 1 - 6 185
F.d. Serbien och Montenegro 622 169 - - - - - 1 - 275 - 58 119
Turkiet 615 261 - - - - - 1 2 - 292 8 51
Annat eller okänt 11 464 4 570 112 53 1 2 6 23 26 35 28 4 577 2 031
Ingen mor i familjen 16 081 15 497 100 58 2 32 9 49 15 10 16 293 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 13.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2012, Tabellbilaga 7. Barnfamiljer efter föräldrarnas medborgarskap 31.12.2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2012/02/perh_2012_02_2013-11-22_tau_007_sv.html