Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2012

Antal barn Totalt         Familjens barn är
Endast moderns  Endast faderns  Moderns och faderns Moderns och gemen- samma Faderns och gemen- samma Moderns, faderns och gemensamma
Alla ombildade familjer 53 018 24 643 3 142 1 966 20 300 2 153 814
1 18 762 16 342 2 420 - - - -
2 18 560 6 791 606 813 9 355 995 -
3 10 844 1 278 100 703 7 675 799 289
4 3 555 197 11 327 2 471 264 285
5 940 26 3 87 611 62 151
6- 357 9 2 36 188 33 89
Äkta makar 26 838 9 804 1 339 778 12 978 1 401 538
1 7 593 6 573 1 020 - - - -
2 9 239 2 641 266 350 5 415 567 -
3 6 621 493 45 253 5 107 555 168
4 2 423 80 5 124 1 821 199 194
5 680 12 1 39 468 48 112
6- 282 5 2 12 167 32 64
Sambor 26 180 14 839 1 803 1 188 7 322 752 276
1 11 169 9 769 1 400 - - - -
2 9 321 4 150 340 463 3 940 428 -
3 4 223 785 55 450 2 568 244 121
4 1 132 117 6 203 650 65 91
5 260 14 2 48 143 14 39
6- 75 4 - 24 21 1 25

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 13.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2012, Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2012/02/perh_2012_02_2013-11-22_tau_012_sv.html