Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Familjer efter makarnas/föräldrarnas födelseland 31.12.2013

Hustruns/ moderns födelseland Totalt Mannens/faderns födelseland Annat eller okänt Ingen far i familjen
Finland F.d. Sovjet- unionen Estland Sverige Thai- land Kina Somalia F.d. Jugoslavien Irak Ryssland
Alla familjer 1 471 085 1 249 042 12 250 6 853 9 675 228 1 577 1 454 2 436 2 125 853 35 482 149 110
Finland 1 348 836 1 182 611 1 679 946 8 670 131 131 105 421 325 149 19 324 134 344
F.d. Sovjetunionen 23 112 8 472 8 738 893 82 - 8 1 24 23 266 891 3 714
Estland 10 954 2 445 826 4 569 32 2 5 - 13 7 30 585 2 440
Sverige 10 903 8 482 12 8 372 - 1 1 10 7 1 248 1 761
Thailand 4 765 4 165 11 11 47 71 - - 2 3 - 80 375
Kina 2 786 1 052 8 7 17 - 1 344 2 - - 3 144 209
Somalia 2 382 36 - 2 - - 2 1 229 1 5 - 38 1 069
F.d. Jugoslavien 2 342 155 3 1 1 - - 1 1 629 6 - 178 368
Irak 2 099 44 - 3 1 - 1 1 1 1 533 - 97 418
Ryssland 2 095 903 393 58 5 - 3 - 3 2 356 102 270
Annat eller okänt 29 856 11 311 370 206 171 20 58 45 284 156 43 13 050 4 142
Ingen mor i familjen 30 955 29 366 210 149 277 4 24 69 48 58 5 745 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2013, Tabellbilaga 8. Familjer efter makarnas/föräldrarnas födelseland 31.12.2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2013/02/perh_2013_02_2014-11-21_tau_008_sv.html