Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2013

Moderns födelseland Totalt     Faderns födelseland Annat eller okänt Ingen far i familjen
Finland   F.d. Sovjet- unionen Sverige Estland Thailand Somalia F.d. Jugo- slavien Irak   Kina   Vietnam
Alla barnfamiljer 575 683 433 174 5 477 5 968 3 677 97 1 165 1 608 1 512 766 716 19 371 102 152
Finland 505 733 399 752 584 5 327 388 57 59 191 153 52 49 9 563 89 558
F.d. Sovjetunionen 11 416 3 443 3 981 47 404 - 1 18 16 4 1 604 2 897
Sverige 7 514 5 495 7 227 3 - 1 5 4 1 - 163 1 608
Estland 6 734 1 107 414 19 2 642 1 - 7 5 2 1 336 2 200
Thailand 2 350 1 922 3 24 4 27 - 1 3 - 4 30 332
Somalia 2 057 18 - - 2 - 1 029 1 4 2 - 27 974
F.d. Jugoslavien 1 648 77 3 - - - - 1 132 4 - - 113 319
Irak 1 612 18 - 1 - - 1 1 1 175 - - 62 354
Kina 1 411 507 2 8 1 - - - - 667 10 47 169
Vietnam 1 228 196 - 4 2 6 1 - - 8 610 21 380
Annat eller okänt 17 817 5 580 368 87 110 3 30 222 105 15 11 7 925 3 361
Ingen mor i familjen 16 163 15 059 115 224 121 3 43 30 43 15 30 480 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2013, Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2013/02/perh_2013_02_2014-11-21_tau_009_sv.html