Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2013

Moderns födelseland Totalt     Faderns födelseland Annat eller okänt Ingen far i familjen
Finland   F.d. Sovjet- unionen Sverige Estland Thailand Somalia F.d. Jugo- slavien Irak   Kina   Vietnam
Alla barnfamiljer 575 683 433 174 5 477 5 968 3 677 97 1 165 1 608 1 512 766 716 19 371 102 152
Finland 505 733 399 752 584 5 327 388 57 59 191 153 52 49 9 563 89 558
F.d. Sovjetunionen 11 416 3 443 3 981 47 404 - 1 18 16 4 1 604 2 897
Sverige 7 514 5 495 7 227 3 - 1 5 4 1 - 163 1 608
Estland 6 734 1 107 414 19 2 642 1 - 7 5 2 1 336 2 200
Thailand 2 350 1 922 3 24 4 27 - 1 3 - 4 30 332
Somalia 2 057 18 - - 2 - 1 029 1 4 2 - 27 974
F.d. Jugoslavien 1 648 77 3 - - - - 1 132 4 - - 113 319
Irak 1 612 18 - 1 - - 1 1 1 175 - - 62 354
Kina 1 411 507 2 8 1 - - - - 667 10 47 169
Vietnam 1 228 196 - 4 2 6 1 - - 8 610 21 380
Annat eller okänt 17 817 5 580 368 87 110 3 30 222 105 15 11 7 925 3 361
Ingen mor i familjen 16 163 15 059 115 224 121 3 43 30 43 15 30 480 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2013, Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2013/02/perh_2013_02_2014-11-21_tau_009_sv.html