Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2013

Familjer med barn i åldersgruppen Totalt         Familjetyp
Tvåföräldrarefamiljer Ensamföräldrarefamiljer
Totalt           Äktenskap 1) Samboende Totalt         Mor med barn Far med barn
0-2 157 752 141 203 96 775 44 428 16 549 16 049 500
0-3 195 800 172 800 120 408 52 392 23 000 22 071 929
0-6 289 448 247 107 177 967 69 140 42 341 39 483 2 858
0-16 548 953 438 771 332 707 106 064 110 182 95 817 14 365
0-17 575 683 457 368 348 264 109 104 118 315 102 152 16 163
0-24 666 461 520 453 402 768 117 685 146 008 122 438 23 570
0-29 685 374 533 172 414 312 118 860 152 202 126 765 25 437
0-79 735 143 555 078 435 038 120 040 180 065 149 110 30 955
3-4 116 846 100 803 77 388 23 415 16 043 14 983 1 060
3-6 198 021 167 216 129 086 38 130 30 805 28 315 2 490
5-6 114 383 96 096 76 735 19 361 18 287 16 619 1 668
5-14 367 282 290 544 231 939 58 605 76 738 66 458 10 280
7-8 112 846 93 369 75 860 17 509 19 477 17 342 2 135
7-10 191 958 155 980 126 196 29 784 35 978 31 690 4 288
7-12 254 046 203 072 163 987 39 085 50 974 44 437 6 537
7-15 339 904 265 644 214 826 50 818 74 260 63 493 10 767
7-17 395 473 304 667 247 089 57 578 90 806 76 597 14 209
9-12 188 656 150 460 123 111 27 349 38 196 33 083 5 113
13-15 152 873 118 020 98 384 19 636 34 853 29 270 5 583
16-17 110 608 83 688 70 990 12 698 26 920 22 107 4 813
18-20 114 964 87 023 75 248 11 775 27 941 21 935 6 006
18-24 154 985 115 488 100 214 15 274 39 497 30 271 9 226
18-29 175 309 129 281 112 673 16 608 46 028 34 881 11 147
21-24 53 150 39 230 34 763 4 467 13 920 10 178 3 742
25-29 25 263 17 717 16 073 1 644 7 546 5 368 2 178
30-34 12 993 8 524 7 884 640 4 469 3 131 1 338
35-39 8 843 5 288 5 000 288 3 555 2 648 907
40-49 15 892 7 191 6 917 274 8 701 6 952 1 749
50- 15 683 3 212 3 099 113 12 471 10 662 1 809
1) Inkl. registrerade partnerskap.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2013, Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2013/02/perh_2013_02_2014-11-21_tau_013_sv.html