Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 14. Familjernas barn i åldern 0–24 år efter familjetyp och adoptivbarn efter ålder 31.12.2013

Ålder  Alla familjers barn Äkta makar och barn  Registrerat partnerskap med barn Sambor med barn 2) Ensam- försörjare- moderns barn Ensam- försörjare- faderns barn Adoptiv- barn Ombildad familj 1)
Moderns barn Faderns barn Gemen- samma barn
0 58 059 34 332 88 18 804 4 768 67 26 607 1 4 502
1 59 657 37 305 78 16 348 5 775 151 80 349 17 4 420
2 60 209 39 008 84 13 992 6 814 311 93 621 46 4 165
3 61 502 40 513 53 12 832 7 628 476 176 1 179 84 3 805
4 61 009 40 779 44 11 518 8 036 632 194 1 642 139 3 360
5 60 297 40 429 34 10 394 8 624 816 244 2 341 246 2 889
6 59 679 40 245 42 9 723 8 742 927 212 2 928 317 2 457
7 59 903 40 301 30 9 404 9 061 1 107 252 3 428 504 2 076
8 58 485 39 418 35 8 848 9 045 1 139 296 4 020 547 1 717
9 58 634 39 200 33 8 601 9 454 1 346 387 4 411 674 1 359
10 57 474 38 434 34 8 092 9 524 1 390 371 4 734 747 1 089
11 56 413 37 462 20 7 740 9 717 1 474 408 5 012 808 771
12 56 801 37 420 22 7 539 10 146 1 674 342 5 283 886 485
13 57 382 37 500 16 7 355 10 585 1 926 321 5 457 1 060 255
14 57 965 37 540 20 7 452 10 905 2 048 316 5 768 1 099 143
15 57 155 37 032 11 6 958 11 019 2 135 249 5 776 1 116 72
16 58 305 37 586 13 6 802 11 505 2 399 250 5 926 1 233 28
17 57 677 37 077 15 6 497 11 488 2 600 245 5 714 1 237 18
18 53 555 35 081 14 5 774 10 175 2 511 186 1 705 455 17
19 42 307 28 163 3 4 096 7 850 2 195 146 1 138 357 13
20 29 114 19 203 5 2 758 5 451 1 697 112 . . .
21 20 417 13 440 3 1 841 3 826 1 307 88 . . .
22 14 956 9 864 1 1 233 2 781 1 077 69 . . .
23 11 987 7 918 - 948 2 251 870 69 . . .
24 9 202 6 028 1 671 1 831 671 54 . . .
0-6 420 412 272 611 423 93 611 50 387 3 380 1 025 9 667 850 25 598
0-17 1 056 606 691 581 672 178 899 162 836 22 618 4 462 65 196 10 761 33 611
0-24 1 238 144 811 278 699 196 220 197 001 32 946 5 186 . . .
1) Ombildad familj = En barnfamilj där alla minderåriga barn inte är makarnas gemensamma barn.
2) Inkluderar också barn, som är födda till ett sambopar mot slutet av året och fadern inte ännu har erkänt sitt faderskap.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2013, Tabellbilaga 14. Familjernas barn i åldern 0–24 år efter familjetyp och adoptivbarn efter ålder 31.12.2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2013/02/perh_2013_02_2014-11-21_tau_014_sv.html