Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Familjer efter makarnas/föräldrarnas språk 31.12.2014

Hustruns/
moderns
språk
Alla
familjer
Mannens/faderns språk Ingen
far i
familjen
Finska Svenska Ryska Estniska Thaispråk Kinesiska Engelska Somaliska Annat
eller
okänt
Alla
familjer
1 473 666 1 183 514 75 457 12 594 7 635 215 1 845 5 913 1 594 35 231 149 668
Finska 1 285 810 1 109 685 24 753 1 520 1 264 99 162 4 419 81 13 745 130 082
Svenska 73 399 18 500 47 198 43 50 7 9 376 7 1 045 6 164
Ryska 24 577 8 406 366 10 261 647 2 8 83 4 918 3 882
Estniska 12 066 3 213 208 247 5 389 - 1 39 - 341 2 628
Thaispråk 4 964 4 143 241 6 18 89 3 15 - 50 399
Kinesiska 3 175 1 178 62 9 4 1 1 546 33 - 113 229
Engelska 2 752 1 548 149 10 9 - 11 454 3 236 332
Somaliska 2 672 38 2 4 1 - - 6 1 406 24 1 191
Annat
eller
okänt
32 909 8 471 775 312 92 13 75 381 22 18 007 4 761
Ingen
mor i
familjen
31 342 28 332 1 703 182 161 4 30 107 71 752 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2014, Tabellbilaga 4. Familjer efter makarnas/föräldrarnas språk 31.12.2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_tau_004_sv.html