Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Barnfamiljer efter föräldrarnas språk 31.12.2014

Moderns
språk
Totalt Faderns språk Ingen
far i
familjen
Finska Svenska Ryska Estniska Thaispråk Somaliska Arabisca Kinesiska Annat
eller
okänt
Alla
barn-
familjer
573 566 408 662 25 828 6 027 4 009 99 1 312 2 516 912 21 086 103 115
Finska 481 944 375 403 8 407 504 549 45 52 758 55 8 275 87 896
Svenska 26 915 6 587 15 749 15 24 6 4 47 5 688 3 790
Ryska 12 681 3 396 175 5 108 341 1 3 38 3 490 3 126
Estniska 7 008 1 337 105 124 2 922 - - 21 - 176 2 323
Thaispråk 2 447 1 914 103 2 6 34 - 4 3 26 355
Somaliska 2 299 20 1 3 - - 1 182 4 - 16 1 073
Arabisca 2 085 69 5 1 1 - 7 1 448 - 103 451
Kinesiska 1 632 565 30 2 2 - - 1 792 56 184
Annat
eller
okänt
20 125 4 641 442 156 41 9 10 106 38 10 765 3 917
Ingen
mor i
familjen
16 430 14 730 811 112 123 4 54 89 16 491 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2014, Tabellbilaga 5. Barnfamiljer efter föräldrarnas språk 31.12.2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_tau_005_sv.html