Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Barnfamiljer efter föräldrarnas medborgarskap 31.12.2014

Moderns
medborgar-
skap
Totalt Faderns medborgarskap Ingen
far i
familjen
Finland Estland Ryssland Thailand Somalia Kina Iraq Sverige Indien Turkiet Annat
eller
okänt
Alla
barn-
familjer
573 566 443 775 4 361 2 936 76 561 700 888 1 129 777 924 14 324 103 115
Finland 524 041 416 143 648 906 46 148 131 317 964 145 543 8 392 95 658
Estland 7 254 1 254 3 307 65 - - - 4 7 2 9 220 2 386
Ryssland 4 760 1 548 119 1 875 - 1 - 1 2 5 8 161 1 040
Thailand 2 218 1 862 5 - 26 - - - 1 - - 12 312
Somalia 1 253 249 - - - 370 - 2 5 - - 15 612
Kina 1 210 505 2 1 - - 552 - 2 2 - 30 116
Iraq 972 260 1 - - - - 508 - - - 8 195
Sverige 878 563 - - - 2 1 3 67 1 - 17 224
Indien 725 82 - - - - - - 2 607 - 7 27
Turkiet 701 311 - - - - - 2 2 - 321 10 55
Annat
eller
okänt
13 124 5 228 150 39 2 3 6 26 23 14 29 5 114 2 490
Ingen
mor i
familjen
16 430 15 770 129 50 2 37 10 25 54 1 14 338 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2014, Tabellbilaga 7. Barnfamiljer efter föräldrarnas medborgarskap 31.12.2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_tau_007_sv.html