Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2014

Moderns
födelse-
land
Totalt Faderns födelseland Ingen
far i
familjen
Finland Det forna
Soviet-
unionen
Sverige Estland Thailand Somalia Irak Det forna
Jugoslavien
Kina Annat
eller
okänt
Alla
barn-
familjer
573 566 427 332 5 750 6 056 4 078 126 1 288 1 677 1 662 868 21 614 103 115
Finland 500 117 393 337 630 5 395 428 69 56 176 203 53 9 998 89 772
F.d.
Sovjet-
unionen
11 632 3 405 4 145 45 438 - 2 19 19 5 661 2 893
Sverige 7 464 5 442 5 238 1 - 1 4 3 1 158 1 611
Estland 7 321 1 161 431 17 2 942 1 - 4 6 - 385 2 374
Thailand 2 500 2 017 4 27 3 36 - 2 2 - 47 362
Somalia 2 250 23 - - 1 - 1 141 4 1 - 33 1 047
Iraq 1 796 18 - 2 1 - 1 1 301 1 - 78 394
F.d.
Jugoslavien
1 701 84 1 - - - - 5 1 160 - 122 329
Kina 1 593 561 3 9 2 - - 1 1 774 63 179
Viet Nam 1 274 214 2 3 2 8 1 - - 10 624 410
Annat
eller
okänt
19 488 5 797 415 90 144 8 33 116 235 12 8 894 3 744
Ingen
mor i
familjen
16 430 15 273 114 230 116 4 53 45 31 13 551 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2014, Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_tau_009_sv.html