Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2014

Familje-
typ
Totalt Antalet barn under 18 år
1 2 3 4 5 -
Familje-
typ
totalt
573 566 247 882 220 487 76 033 18 655 10 509
Äkta makar
och barn
343 428 122 339 143 250 54 927 13 966 8 946
Registrerat
partnerskap
524 301 179 38 6 -
Sambor
med barn
110 069 55 758 40 794 10 684 2 235 598
Mor
med barn
103 115 58 338 32 064 9 512 2 296 905
Far
med barn
16 430 11 146 4 200 872 152 60
Relativa fördelning %
Familjer
totalt
100,0 43,2 38,4 13,3 3,3 1,8
Äkta makar
och barn
100,0 35,6 41,7 16,0 4,1 2,6
Registrerat
partnerskap
100,0 57,4 34,2 7,3 1,1 0,0
Sambor
med barn
100,0 50,7 37,1 9,7 2,0 0,5
Mor
med barn
100,0 56,6 31,1 9,2 2,2 0,9
Far
med barn
100,0 67,8 25,6 5,3 0,9 0,4

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2014, Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_tau_010_sv.html