Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2014

Familjer
med barn
i ålders-
gruppen
Totalt Familjetyp
Tvåföräldrarefamiljer Ensamföräldrarefamiljer
Totalt Äktenskap 1) Samboende Totalt Mor med
barn
Far med
barn
0-2 155 811 138 979 94 112 44 867 16 832 16 306 526
0-3 193 839 170 482 117 646 52 836 23 357 22 368 989
0-6 289 134 245 780 175 636 70 144 43 354 40 308 3 046
0-16 547 891 436 194 329 164 107 030 111 697 96 959 14 738
0-17 573 566 454 021 343 952 110 069 119 545 103 115 16 430
0-24 664 181 517 050 398 018 119 032 147 131 123 253 23 878
0-29 683 283 529 874 409 587 120 287 153 409 127 637 25 772
0-79 732 870 551 860 430 361 121 499 181 010 149 668 31 342
3-4 116 377 99 807 76 109 23 698 16 570 15 388 1 182
3-6 198 791 167 111 128 209 38 902 31 680 28 995 2 685
5-6 116 110 97 332 77 158 20 174 18 778 17 007 1 771
5-14 368 618 290 656 231 059 59 597 77 962 67 428 10 534
7-8 114 291 94 086 76 208 17 878 20 205 17 951 2 254
7-10 194 026 157 173 126 821 30 352 36 853 32 429 4 424
7-12 255 747 203 827 164 206 39 621 51 920 45 233 6 687
7-15 340 829 265 359 213 997 51 362 75 470 64 455 11 015
7-17 394 505 303 107 245 020 58 087 91 398 77 080 14 318
9-12 190 207 151 313 123 544 27 769 38 894 33 672 5 222
13-15 152 460 117 166 97 430 19 736 35 294 29 587 5 707
16-17 107 483 81 378 68 791 12 587 26 105 21 487 4 618
18-20 113 565 85 822 73 917 11 905 27 743 21 679 6 064
18-24 153 736 114 356 98 784 15 572 39 380 30 039 9 341
18-29 174 227 128 276 111 317 16 959 45 951 34 683 11 268
21-24 53 289 39 196 34 510 4 686 14 093 10 259 3 834
25-29 25 387 17 814 16 091 1 723 7 573 5 392 2 181
30-34 13 228 8 691 8 018 673 4 537 3 218 1 319
35-39 8 887 5 291 4 987 304 3 596 2 637 959
40-49 15 383 7 026 6 753 273 8 357 6 605 1 752
50 - 15 741 3 302 3 178 124 12 439 10 600 1 839
1) Inkl. registrerade partnerskap

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2014, Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_tau_013_sv.html