Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Kvinnor med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2014

Ålder Kvinnor
med
familj
totalt
Familjetyp
Äkta makar
utan barn
Äkta makar
med barn
Sambor
utan barn
Sambor
med barn
Mor med
barn
Registrerat
partnerskap
Antal
Åldersgrupper
totalt
1 442 777 527 238 429 811 211 673 121 499 149 668 2 888
- 19 7 925 329 133 6 503 502 445 13
20 - 24 69 619 4 576 5 570 46 700 7 810 4 869 94
25 - 29 109 329 13 000 27 010 40 615 18 337 10 099 268
30 - 34 136 935 12 772 62 888 21 054 24 223 15 484 514
35 - 39 142 605 8 888 80 757 10 179 22 619 19 591 571
40 - 44 131 836 9 532 74 161 7 854 18 054 21 812 423
45 - 49 146 013 20 844 73 223 11 143 15 563 24 835 405
50 - 54 143 617 47 345 53 468 14 878 8 882 18 778 266
55 - 59 132 693 76 682 26 049 16 616 3 682 9 516 148
60 - 64 128 611 95 647 11 758 15 197 1 185 4 731 93
65 - 69 123 057 100 837 6 939 11 089 391 3 752 49
70 - 74 73 183 61 656 3 478 4 968 121 2 932 28
75 - 79 52 769 43 560 2 566 2 975 75 3 582 11
80 - 84 28 939 22 299 1 261 1 252 40 4 083 4
85 - 15 646 9 271 550 650 15 5 159 1
Relativa fördelning, %
Åldersgrupper
totalt
100,0 36,5 29,8 14,7 8,4 10,4 0,2
- 19 100,0 4,2 1,7 82,1 6,3 5,6 0,2
20 - 24 100,0 6,6 8,0 67,1 11,2 7,0 0,1
25 - 29 100,0 11,9 24,7 37,1 16,8 9,2 0,2
30 - 34 100,0 9,3 45,9 15,4 17,7 11,3 0,4
35 - 39 100,0 6,2 56,6 7,1 15,9 13,7 0,4
40 - 44 100,0 7,2 56,3 6,0 13,7 16,5 0,3
45 - 49 100,0 14,3 50,1 7,6 10,7 17,0 0,3
50 - 54 100,0 33,0 37,2 10,4 6,2 13,1 0,2
55 - 59 100,0 57,8 19,6 12,5 2,8 7,2 0,1
60 - 64 100,0 74,4 9,1 11,8 0,9 3,7 0,1
65 - 69 100,0 81,9 5,6 9,0 0,3 3,0 0,0
70 - 74 100,0 84,2 4,8 6,8 0,2 4,0 0,0
75 - 79 100,0 82,5 4,9 5,6 0,1 6,8 0,0
80 - 84 100,0 77,1 4,4 4,3 0,1 14,1 0,0
85 - 100,0 59,3 3,5 4,2 0,1 33,0 0,0

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2014, Tabellbilaga 17. Kvinnor med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_tau_017_sv.html