Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Barnfamiljer efter föräldrarnas språk 31.12.2015

Moderns
språk
Totalt Faderns språk Ingen
far i
familjen
Finska Svenska Ryska Estniska Thaispråk Somaliska Arabiska Kinesiska Annat
eller
okänt
Alla barnfamiljer 571 470 403 650 25 602 6 388 4 215 109 1 404 2 732 989 22 409 103 972
Finska 476 999 369 963 8 303 554 584 52 54 776 61 8 529 88 123
Svenska 26 691 6 508 15 598 13 28 6 3 47 5 697 3 786
Ryska 13 050 3 390 176 5 372 374 1 2 38 2 537 3 158
Estniska 7 224 1 327 105 152 3 032 - - 21 - 179 2 408
Thaispråk 2 576 1 991 111 2 6 34 - 4 3 30 395
Somaliska 2 456 18 1 1 - - 1 275 6 - 18 1 137
Arabiska 2 385 75 5 2 - - 7 1 637 - 120 539
Kinesiska 1 776 619 34 2 4 - - 1 862 60 194
Annat eller okänt 21 652 4 873 456 163 46 13 11 112 40 11 706 4 232
Ingen mor i familjen 16 661 14 886 813 127 141 3 52 90 16 533 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Timo Nikander 029 551 3250 , Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2015, Tabellbilaga 5. Barnfamiljer efter föräldrarnas språk 31.12.2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2015/02/perh_2015_02_2016-11-25_tau_005_sv.html