Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Familjer efter makarnas/föräldrarnas språk 31.12.2017

Hustruns/
moderns
språk
Mannens/faderns språk
Totalt Finska Svenska Ryska Estniska Thai-
språk
Arabiska Kinesiska Somaliska Annat
eller
okänt
Ingen
far i
familjen
Alla
familjer
1 471 500 1 168 062 74 552 14 074 8 206 287 5 770 2 075 1 889 44 125 152 460
Finska 1 269 163 1 090 887 24 445 1 751 1 487 136 1 790 196 115 18 182 130 174
Svenska 72 603 18 358 46 391 48 64 13 93 6 7 1 489 6 134
Ryska 26 512 8 634 391 11 311 722 1 97 10 8 1 143 4 195
Estniska 12 708 3 362 208 279 5 528 - 58 2 3 376 2 892
Thai-
språk
5 739 4 661 266 13 23 112 9 2 1 83 569
Arabiska 4 536 157 13 4 4 - 3 247 - 9 231 871
Kinesiska 3 664 1 377 69 11 5 2 6 1 735 1 164 294
Somaliska 3 280 49 2 5 3 - 7 - 1 648 34 1 532
Annat
eller
okänt
40 679 11 431 1 067 407 144 17 260 84 23 21 447 5 799
Ingen
mor i
familjen
32 616 29 146 1 700 245 226 6 203 40 74 976 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2017, Tabellbilaga 4. Familjer efter makarnas/föräldrarnas språk 31.12.2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tau_004_sv.html