Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Barnfamiljer efter föräldrarnas språk 31.12.2017

Moderns
språk
Faderns språk
Totalt Finska Svenska Ryska Estniska Arabiska Somaliska Thai-
språk
Kinesiska Annat
eller
okänt
Ingen
far i
familjen
Alla
barn-
familjer
566 242 391 053 25 182 6 803 4 282 4 020 1 530 132 1 137 25 164 106 939
Finska 465 060 356 535 8 054 602 651 838 65 64 72 8 871 89 308
Svenska 26 301 6 245 15 353 15 32 51 4 9 3 743 3 846
Ryska 13 606 3 281 186 5 679 385 51 2 1 3 606 3 412
Estniska 7 271 1 340 95 145 2 974 22 - - - 182 2 513
Arabiska 3 782 78 8 2 2 2 726 7 - - 173 786
Somaliska 2 819 22 1 2 3 4 1 388 - - 19 1 380
Thai-
språk
2 770 2 062 116 2 8 4 - 41 2 40 495
Kinesiska 2 004 677 35 1 3 1 - - 988 68 231
Annat
eller
okänt
24 988 5 240 503 190 56 166 13 11 42 13 799 4 968
Ingen
mor i
familjen
17 641 15 573 831 165 168 157 51 6 27 663 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2017, Tabellbilaga 5. Barnfamiljer efter föräldrarnas språk 31.12.2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tau_005_sv.html