Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Familjer efter makarnas/föräldrarnas medborgarskap 31.12.2017

Hustruns/
moderns
medborgar-
skap
Mannens/faderns medborgarskap
Totalt Finland Estland Ryssland Thailand Kina Iraq Sverige Somalia Viet
Nam
Ukraina Annat
eller
okänt
Ingen
far i
familjen
Alla
familjer
1 471 500 1 264 231 8 644 6 175 210 1 551 2 167 2 655 600 797 878 31 132 152 460
Finland 1 375 620 1 206 200 1 745 2 174 120 310 840 2 219 266 274 216 18 229 143 027
Estland 12 468 2 938 6 066 139 - 1 13 9 2 2 18 412 2 868
Ryssland 9 111 3 706 257 3 636 - 6 7 5 - 12 51 299 1 132
Thailand 4 929 4 320 17 2 79 - 1 7 - - 1 43 459
Kina 2 679 1 211 3 6 1 1 180 - 3 - 6 - 93 176
Iraq 2 001 459 1 1 - - 1 128 - - 1 - 29 382
Sverige 1 767 1 187 2 - - 3 6 278 2 - - 44 245
Somalia 1 384 401 3 - - - 2 5 294 - - 20 659
Viet
Nam
1 361 609 4 4 - 5 - 3 - 462 - 41 233
Ukraina 1 296 456 56 37 - - 4 1 - 1 574 73 94
Annat
eller
okänt
26 268 11 309 260 72 5 17 74 50 10 13 14 11 259 3 185
Ingen
mor i
familjen
32 616 31 435 230 104 5 29 92 75 26 26 4 590 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2017, Tabellbilaga 6. Familjer efter makarnas/föräldrarnas medborgarskap 31.12.2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tau_006_sv.html