Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Barnfamiljer efter föräldrarnas medborgarskap 31.12.2017

Moderns
medborgar-
skap
Faderns medborgarskap
Totalt Finland Estland Ryssland Thailand Iraq Kina Somalia Syrien Afgha-
nistan
Sverige Annat
eller
okänt
Ingen
far i
familjen
Alla
barn-
familjer
566 242 429 246 4 662 2 752 107 1 594 895 485 785 537 1 084 17 156 106 939
Finland 511 849 399 678 817 1 027 70 477 177 205 25 164 912 9 660 98 637
Estland 7 451 1 256 3 367 64 - 2 - - - 1 5 227 2 529
Ryssland 4 213 1 385 135 1 553 - 4 1 - 6 - 3 170 956
Thailand 2 350 1 891 5 - 29 - - - - - 1 21 403
Iraq 1 664 325 - - - 967 - - 1 - - 18 353
Kina 1 484 604 1 - - - 690 - - - 2 38 149
Somalia 1 236 349 3 - - - - 252 1 - 4 12 615
Syrien 898 41 - - - 12 - - 726 - - 21 98
Afgha-
nistan
825 224 1 - - 2 - - - 339 - 7 252
Sverige 816 517 - - - 3 1 1 1 - 76 22 195
Annat
eller
okänt
15 815 6 208 161 40 3 45 4 8 10 8 29 6 547 2 752
Ingen
mor i
familjen
17 641 16 768 172 68 5 82 22 19 15 25 52 413 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2017, Tabellbilaga 7. Barnfamiljer efter föräldrarnas medborgarskap 31.12.2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tau_007_sv.html