Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2017

Moderns
födelse-
land
Faderns födelseland
Totalt Finland F.d.
Sovjet-
unionen
Estland Sverige Thailand Iraq Somalia Kina F.d.
Jugo-
slavien
Viet
Nam
Annat
eller
okänt
Ingen
far i
familjen
Alla
barn-
familjer
566 242 409 118 6 305 4 584 6 029 166 2 673 1 504 1 099 1 811 790 25 224 106 939
Finland 482 845 373 806 712 563 5 260 92 310 72 65 226 58 10 528 91 153
F.d.
Sovjet-
unionen
12 092 3 256 4 433 490 49 1 22 1 3 21 1 818 2 997
Estland 7 885 1 225 413 3 141 18 1 7 - 7 3 418 2 652
Sverige 7 325 5 138 8 2 258 1 7 1 1 5 - 171 1 733
Thailand 2 824 2 170 5 3 33 44 4 - - 3 6 52 504
Iraq 2 769 28 1 1 2 0 1 988 2 - - 1 100 646
Somalia 2 709 21 - 5 - - 3 1 324 - 1 0 41 1 314
Kina 1 971 673 3 3 8 - 1 - 978 0 13 68 224
F.d.
Jugo-
slavien
1 887 95 1 - - - 11 - - 1 217 1 180 382
Viet Nam 1 449 262 2 1 6 5 1 1 10 - 673 35 453
Annat
eller
okänt
24 845 6 360 569 204 119 16 202 52 14 301 9 12 118 4 881
Ingen
mor i
familjen
17 641 16 084 158 171 276 6 117 51 28 30 25 695 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2017, Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tau_009_sv.html