Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2017

Familje-
typ
Antalet barn under 18 år
Totalt 1 2 3 4 5 -
Familje-
typ
totalt
566 242 241 709 220 116 75 326 18 409 10 682
Äkta
makar
och
barn
330 252 115 821 139 223 52 982 13 340 8 886
Regis-
trerat
partner-
skap
345 171 139 32 2 1
Sambor
med
barn
111 065 54 989 42 030 11 051 2 274 721
Mor
med
barn
106 939 58 896 34 113 10 289 2 627 1 014
Far
med
barn
17 641 11 832 4 611 972 166 60
Relativ
fördelning
%
100,0 42,7 38,9 13,3 3,3 1,9
Äkta
makar
och
barn
%
100,0 35,1 42,2 16,0 4,0 2,7
Regis
trerat
partner-
skap
%
100,0 49,6 40,3 9,3 0,6 0,3
Sambor
med
barn
%
100,0 49,5 37,8 10,0 2,0 0,6
Mor
med
barn
%
100,0 55,1 31,9 9,6 2,5 0,9
Far
med
barn
%
100,0 67,1 26,1 5,5 0,9 0,3

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2017, Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tau_010_sv.html