Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2017

Familje-
typ
Antalet barn under 18 år
Totalt 1 2 3 4 5 -
Familje-
typ
totalt
566 242 241 709 220 116 75 326 18 409 10 682
Äkta
makar
och
barn
330 252 115 821 139 223 52 982 13 340 8 886
Regis-
trerat
partner-
skap
345 171 139 32 2 1
Sambor
med
barn
111 065 54 989 42 030 11 051 2 274 721
Mor
med
barn
106 939 58 896 34 113 10 289 2 627 1 014
Far
med
barn
17 641 11 832 4 611 972 166 60
Relativ
fördelning
%
100,0 42,7 38,9 13,3 3,3 1,9
Äkta
makar
och
barn
%
100,0 35,1 42,2 16,0 4,0 2,7
Regis
trerat
partner-
skap
%
100,0 49,6 40,3 9,3 0,6 0,3
Sambor
med
barn
%
100,0 49,5 37,8 10,0 2,0 0,6
Mor
med
barn
%
100,0 55,1 31,9 9,6 2,5 0,9
Far
med
barn
%
100,0 67,1 26,1 5,5 0,9 0,3

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2017, Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tau_010_sv.html