Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2017

Familje-
typ
Antal
barn 1)
Familjens barn är
Totalt Endast
moderns
Endast
faderns
Moderns
och
faderns
Moderns
och
gemen-
samma
Faderns
och
gemen-
samma
Moderns,
faderns
och
gemen-
samma
Alla
om-
bildade
familjer 2)
Totalt 51 315 23 196 3 213 2 072 19 587 2 303 944
1 17 659 15 201 2 458 - - - -
2 17 946 6 494 669 844 8 905 1 034 -
3 10 622 1 254 75 736 7 342 873 342
4 3 649 198 9 344 2 484 294 320
5 1 047 35 - 113 647 75 177
6- 392 14 2 35 209 27 105
Äkta
makar
Totalt 24 690 8 814 1 256 768 11 821 1 439 592
1 6 885 5 897 988 - - -
2 8 350 2 388 243 326 4 837 556 -
3 6 126 438 22 280 4 601 584 201
4 2 352 71 3 115 1 758 211 194
5 697 16 - 36 463 63 119
6- 280 4 - 11 162 25 78
Sambor Totalt 26 625 14 382 1 957 1 304 7 766 864 352
1 10 774 9 304 1 470 - - - -
2 9 596 4 106 426 518 4 068 478 -
3 4 496 816 53 456 2 741 289 141
4 1 297 127 6 229 726 83 126
5 350 19 - 77 184 12 58
6- 112 10 2 24 47 2 27
1) Antal av barn = antal barn under 18 år i familjen.
2) Ombildad familj = en barnfamilj där alla minderåriga barn inte är makarnas gemensamma.

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2017, Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tau_012_sv.html