Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Män med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2017

Relativ
fördelning
Ålder Män med familj
Familje-
typ
totalt
Äkta
makar
utan
barn
Äkta
makar
med
barn
Sambor
utan
barn
Sambor
med
barn
Far
med
barn
Regis-
trerat
partner-
skap
Antal Ålders-
grupper
totalt
1 318 328 531 442 412 112 217 644 123 234 32 616 1 280
- 19 2 443 76 13 2 187 165 1 1
20 - 24 37 882 2 182 1 921 30 129 3 541 90 19
25 - 29 81 311 9 041 14 228 44 053 13 458 458 73
30 - 34 108 221 12 158 43 526 28 352 22 697 1 383 105
35 - 39 121 550 9 834 68 593 15 801 24 298 2 874 150
40 - 44 119 450 9 412 75 392 9 994 20 139 4 342 171
45 - 49 115 326 14 776 69 239 10 078 15 707 5 342 184
50 - 54 127 605 34 816 61 218 13 727 11 869 5 764 211
55 - 59 123 399 59 233 36 722 16 521 6 687 4 087 149
60 - 64 123 067 82 420 18 580 16 596 2 864 2 513 94
65 - 69 126 250 98 861 10 244 14 251 1 159 1 663 72
70 - 74 104 500 87 924 6 005 8 907 434 1 200 30
75 - 79 64 845 56 497 3 145 4 142 133 912 16
80 - 84 39 361 34 419 2 057 2 000 66 814 5
85 - 23 118 19 793 1 229 906 17 1 173 -
Procent Ålders-
grupper
totalt
100,0 40,3 31,3 16,5 9,3 2,5 0,1
- 19 100,0 3,1 0,5 89,5 6,8 0,0 0,0
20 - 24 100,0 5,8 5,1 79,5 9,3 0,2 0,1
25 - 29 100,0 11,1 17,5 54,2 16,6 0,6 0,1
30 - 34 100,0 11,2 40,2 26,2 21,0 1,3 0,1
35 - 39 100,0 8,1 56,4 13,0 20,0 2,4 0,1
40 - 44 100,0 7,9 63,1 8,4 16,9 3,6 0,1
45 - 49 100,0 12,8 60,0 8,7 13,6 4,6 0,2
50 - 54 100,0 27,3 48,0 10,8 9,3 4,5 0,2
55 - 59 100,0 48,0 29,8 13,4 5,4 3,3 0,1
60 - 64 100,0 67,0 15,1 13,5 2,3 2,0 0,1
65 - 69 100,0 78,3 8,1 11,3 0,9 1,3 0,1
70 - 74 100,0 84,1 5,7 8,5 0,4 1,1 0,0
75 - 79 100,0 87,1 4,9 6,4 0,2 1,4 0,0
80 - 84 100,0 87,4 5,2 5,1 0,2 2,1 0,0
85 - 100,0 85,6 5,3 3,9 0,1 5,1 0,0

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2017, Tabellbilaga 16. Män med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tau_016_sv.html