Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Kvinnor med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2017

Relativ
fördelning
Ålder Kvinnor med familj
Familje-
typ
totalt
Äkta
makar
utan
barn
Äkta
makar
med
barn
Sambor
utan
barn
Sambor
med
barn
Mor
med
barn
Regis-
trerat
partner-
skap
Antal Ålders-
grupper
totalt
1 439 596 531 708 412 882 217 644 123 234 152 460 1 668
- 19 5 772 243 102 4 761 324 342 -
20 - 24 60 706 3 928 4 230 42 041 6 219 4 250 38
25 - 29 109 454 12 420 23 756 44 706 18 179 10 297 96
30 - 34 132 905 12 364 57 136 22 150 24 927 16 132 196
35 - 39 143 267 9 036 77 394 11 207 24 087 21 234 309
40 - 44 139 272 9 708 78 145 8 081 19 141 23 907 290
45 - 49 133 035 18 815 66 496 10 140 14 346 23 005 233
50 - 54 140 735 45 102 52 344 14 764 9 541 18 775 209
55 - 59 129 561 71 043 26 512 17 293 4 147 10 459 107
60 - 64 124 804 90 282 11 639 16 287 1 479 5 032 85
65 - 69 120 784 97 116 6 587 12 932 528 3 576 45
70 - 74 94 774 79 361 4 213 7 541 186 3 431 42
75 - 79 55 836 46 724 2 380 3 431 68 3 221 12
80 - 84 31 089 24 518 1 352 1 571 47 3 596 5
85 - 17 602 11 048 596 739 15 5 203 1
Procent Ålders-
grupper
totalt
100,0 36,9 28,7 15,1 8,6 10,6 0,1
- 19 100,0 4,2 1,8 82,5 5,6 5,9 0,0
20 - 24 100,0 6,5 7,0 69,3 10,2 7,0 0,1
25 - 29 100,0 11,3 21,7 40,8 16,6 9,4 0,1
30 - 34 100,0 9,3 43,0 16,7 18,8 12,1 0,1
35 - 39 100,0 6,3 54,0 7,8 16,8 14,8 0,2
40 - 44 100,0 7,0 56,1 5,8 13,7 17,2 0,2
45 - 49 100,0 14,1 50,0 7,6 10,8 17,3 0,2
50 - 54 100,0 32,0 37,2 10,5 6,8 13,3 0,1
55 - 59 100,0 54,8 20,5 13,3 3,2 8,1 0,1
60 - 64 100,0 72,3 9,3 13,1 1,2 4,0 0,1
65 - 69 100,0 80,4 5,5 10,7 0,4 3,0 0,0
70 - 74 100,0 83,7 4,4 8,0 0,2 3,6 0,0
75 - 79 100,0 83,7 4,3 6,1 0,1 5,8 0,0
80 - 84 100,0 78,9 4,3 5,1 0,2 11,6 0,0
85 - 100,0 62,8 3,4 4,2 0,1 29,6 0,0

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2017, Tabellbilaga 17. Kvinnor med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tau_017_sv.html