Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Familjer efter makarnas/föräldrarnas språk 31.12.2018

Hustruns/
moderns
språk
Mannens/faderns språk
Totalt Finska Svenska Ryska Estniska Thai-
språk
Arabiska Kinesiska Engelska Annat
eller
okänt
Ingen
far i
familjen
Alla
familjer
1 468 681 1 161 118 74 281 14 439 8 236 316 6 410 2 207 7 006 41 780 152 888
Finska 1 261 220 1 082 420 24 352 1 797 1 547 145 1 962 203 4 976 13 943 129 875
Svenska 72 311 18 327 46 140 51 66 10 109 9 461 1 062 6 076
Ryska 27 129 8 728 407 11 567 739 2 111 15 121 1 124 4 315
Estniska 12 779 3 414 217 283 5 448 1 65 3 55 343 2 950
Thai-
språk
5 911 4 785 270 13 30 134 7 3 15 74 580
Arabiska 5 064 159 14 3 2 - 3 632 - 18 235 1 001
Kinesiska 3 872 1 442 80 13 7 1 6 1 830 40 140 313
Engelska 3 487 1 810 181 18 9 2 16 12 618 363 458
Annat
eller
okänt
43 616 10 257 959 435 158 16 286 87 539 23 559 7 320
Ingen
mor i
familjen
33 292 29 776 1 661 259 230 5 216 45 163 937 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. årsöversikt 2018, Tabellbilaga 4. Familjer efter makarnas/föräldrarnas språk 31.12.2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2018/02/perh_2018_02_2020-01-31_tau_004_sv.html