Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Barnfamiljer efter föräldrarnas medborgarskap 31.12.2018

Moderns
medborgar-
skap
Faderns medborgarskap
Totalt Finland Estland Ryssland Thailand Irak Kina Somalia Syrien Afghanistan Indien Annat
eller
okänt
Ingen far
i familjen
Alla
barn-
familjer
561 965 422 556 4 642 2 651 113 1 836 957 490 897 608 1 059 18 044 108 112
Finland 505 746 392 081 879 1 070 67 576 190 215 25 184 276 10 595 99 588
Estland 7 373 1 240 3 280 58 - 4 - 1 - - 2 218 2 570
Ryssland 4 070 1 381 138 1 414 - 3 1 - 4 - 4 166 959
Thailand 2 312 1 850 6 - 37 - - - - - - 25 394
Irak 1 894 376 - - - 1 098 - - 4 - - 19 397
Kina 1 578 622 2 - - - 735 - - - 2 47 170
Somalia 1 240 360 3 - - 1 - 242 1 - - 18 615
Syrien 1 036 51 - - - 16 - - 833 - - 28 108
Afghanistan 898 243 - - - 3 - - - 388 - 10 254
Indien 898 95 - - - - - - - 1 749 7 46
Annat eller
okänt
16 592 6 855 155 37 3 50 7 11 14 5 16 6 428 3 011
Ingen mor
i familjen
18 328 17 402 179 72 6 85 24 21 16 30 10 483 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. årsöversikt 2018, Tabellbilaga 7. Barnfamiljer efter föräldrarnas medborgarskap 31.12.2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2018/02/perh_2018_02_2020-01-31_tau_007_sv.html