Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2018

Moderns
födelse-
land
Faderns födelseland
Totalt Finland Det forna
Soviet-
unionen
Estland Sverige Irak Thailand Somalia Kina Det
forna
Jugoslavien
Ryssland Annat
eller
okänt
Ingen far
i familjen
Alla
barn-
familjer
561 965 401 498 6 409 4 626 5 944 3 037 182 1 574 1 154 1 834 585 27 010 108 112
Finland 475 455 365 554 742 608 5 147 401 94 72 68 239 91 10 742 91 697
Det forna
Soviet-
unionen
12 094 3 195 4 430 493 48 23 1 - 3 22 214 658 3 007
Estland 7 924 1 240 400 3 112 17 13 1 1 - 8 20 391 2 721
Sverige 7 161 4 954 8 1 265 10 1 1 1 3 - 177 1 740
Irak 3 087 26 2 2 2 2 215 - 2 1 - - 115 722
Thailand 2 877 2 188 7 3 36 4 59 - - 3 - 66 511
Somalia 2 862 24 1 5 - 5 - 1 375 - 1 - 48 1 403
Kina 2 084 708 4 3 9 - - - 1 019 - - 92 249
Det forna
Jugoslavien
1 894 95 1 - - 10 - - - 1 223 - 186 379
Ryssland 1 526 443 308 46 6 5 - - 1 1 233 81 402
Annat
eller
okänt
26 673 6 396 333 163 127 230 19 64 29 309 21 13 701 5 281
Ingen mor
i familjen
18 328 16 675 173 190 287 121 7 59 32 25 6 753 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. årsöversikt 2018, Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2018/02/perh_2018_02_2020-01-31_tau_009_sv.html