Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2018

Familjetyp Antalet barn under 18 år
Totalt 1 2 3 4 5 -
Familjetyp
totalt
561 965 239 248 219 788 74 105 18 263 10 561
Äkta makar
och barn
324 592 113 575 137 623 51 582 13 090 8 722
Registrerat
partnerskap
285 131 119 33 1 1
Sambor
med barn
110 648 54 307 42 305 11 006 2 311 719
Mor med
barn
108 112 59 039 34 867 10 488 2 657 1 061
Far med
barn
18 328 12 196 4 874 996 204 58
Relativ
fördelning
%
100,0 42,6 39,1 13,2 3,2 1,9
Äkta
makar
och barn
%
100,0 35,0 42,4 15,9 4,0 2,7
Registrerat
partnerskap
%
100,0 46,0 41,8 11,6 0,4 0,4
Sambor
med barn
%
100,0 49,1 38,2 9,9 2,1 0,6
Mor
med
barn
%
100,0 54,6 32,3 9,7 2,5 1,0
Far
med
barn
%
100,0 66,5 26,6 5,4 1,1 0,3

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. årsöversikt 2018, Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2018/02/perh_2018_02_2020-01-31_tau_010_sv.html