Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Män med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2018

Relativ
fördelning
Ålder Män med familj
Familje-
typ
totalt
Äkta
makar
utan
barn
Äkta
makar
med
barn
Sambor
utan
barn
Sambor
med
barn
Far
med
barn
Regis-
trerat
partner-
skap
Antal Ålders-
grupper
totalt
1 315 053 533 634 404 162 220 179 122 614 33 292 1 172
- 19 2 454 81 23 2 199 148 3 0
20 - 24 35 950 2 072 1 773 28 874 3 132 91 8
25 - 29 79 425 8 942 13 257 43 966 12 733 474 53
30 - 34 105 779 12 301 40 806 29 064 22 102 1 414 92
35 - 39 121 774 9 904 67 258 16 498 25 002 3 000 112
40 - 44 122 364 9 631 76 442 10 518 20 961 4 651 161
45 - 49 111 236 14 099 66 885 9 570 15 185 5 336 161
50 - 54 125 535 34 468 59 884 13 598 11 668 5 699 218
55 - 59 124 226 59 185 36 867 16 978 6 808 4 239 149
60 - 64 120 795 80 130 18 379 16 739 2 921 2 537 89
65 - 69 122 492 95 058 9 901 14 569 1 233 1 658 73
70 - 74 111 755 93 604 6 253 10 047 496 1 320 35
75 - 79 65 926 57 348 3 188 4 362 141 872 15
80 - 84 41 517 36 403 2 029 2 211 62 806 6
85 - 23 825 20 408 1 217 986 22 1 192 0
Relativ
fördelning
%
Ålders-
grupper
totalt
100,0 40,6 30,7 16,7 9,3 2,5 0,1
- 19 100,0 3,3 0,9 89,6 6,0 0,1 0,0
20 - 24 100,0 5,8 4,9 80,3 8,7 0,3 0,0
25 - 29 100,0 11,3 16,7 55,4 16,0 0,6 0,1
30 - 34 100,0 11,6 38,6 27,5 20,9 1,3 0,1
35 - 39 100,0 8,1 55,2 13,5 20,5 2,5 0,1
40 - 44 100,0 7,9 62,5 8,6 17,1 3,8 0,1
45 - 49 100,0 12,7 60,1 8,6 13,7 4,8 0,1
50 - 54 100,0 27,5 47,7 10,8 9,3 4,5 0,2
55 - 59 100,0 47,6 29,7 13,7 5,5 3,4 0,1
60 - 64 100,0 66,3 15,2 13,9 2,4 2,1 0,1
65 - 69 100,0 77,6 8,1 11,9 1,0 1,4 0,1
70 - 74 100,0 83,8 5,6 9,0 0,4 1,2 0,0
75 - 79 100,0 87,0 4,8 6,6 0,2 1,3 0,0
80 - 84 100,0 87,7 4,9 5,3 0,1 1,9 0,0
85 - 100,0 85,7 5,1 4,1 0,1 5,0 0,0

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. årsöversikt 2018, Tabellbilaga 16. Män med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2018/02/perh_2018_02_2020-01-31_tau_016_sv.html