Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Ombildade familjer 1990–2020

År      Totalt   Äkta
par
Sambor Andelen
ombildade
familjer av
barnfamiljer,
%
Moderns
barn
Faderns
barn
Gemen-
samma
barn
Barn
under
18 i
ombildad
familj
Andelen
icke-
gemen-
samma
barn av
alla barn,
%
Andelen
barn under
18 i
ombildade
familjer av
barnen i
alla
familjer,
%
1990 43 523 21 115 22 408 6,8 49 822 7 337 29 178 86 337 5,0 7,6
1991 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1992 43 647 20 109 23 538 6,7 50 591 7 529 29 555 87 675 5,0 7,6
1993 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1994 42 216 19 251 22 965 6,6 49 668 7 510 28 994 86 172 5,0 7,5
1995 42 460 19 197 23 263 6,6 50 322 7 637 29 242 87 201 5,0 7,6
1996 43 100 19 368 23 732 6,8 51 567 7 710 29 476 88 753 5,2 7,7
1997 44 219 19 732 24 487 7,0 53 444 7 909 29 990 91 343 5,4 8,0
1998 45 296 20 173 25 123 7,2 55 267 8 042 30 312 93 621 5,6 8,2
1999 47 194 20 523 26 671 7,6 58 115 8 191 30 723 97 029 5,9 8,6
2000 47 288 21 315 25 973 7,7 58 550 8 541 30 931 98 022 6,0 8,8
2001 48 359 21 846 26 513 8,0 60 272 8 916 31 086 100 274 6,3 9,1
2002 49 294 22 431 26 863 8,2 61 816 9 120 31 226 102 162 6,5 9,3
2003 49 944 22 888 27 056 8,4 63 071 9 198 31 565 103 834 6,6 9,5
2004 50 867 23 872 26 995 8,6 64 503 9 366 32 040 105 909 6,8 9,7
2005 52 204 24 722 27 482 8,8 66 228 9 746 32 465 108 439 7,0 10,0
2006 52 920 25 275 27 645 9,0 67 175 10 054 32 817 110 071 7,1 10,2
2007 53 482 25 901 27 581 9,1 67 652 10 254 33 064 110 970 7,2 10,3
2008 53 674 26 415 27 259 9,2 67 463 10 378 33 227 111 068 7,3 10,4
2009 53 584 26 516 27 068 9,2 67 154 10 517 33 016 110 687 7,3 10,4
2010 53 265 26 612 26 653 9,1 66 508 10 417 33 057 109 982 7,2 10,3
2011 53 361 26 698 26 663 9,2 66 423 10 473 33 169 110 065 7,2 10,4
2012 53 018 26 838 26 180 9,2 65 873 10 519 33 263 109 655 7,2 10,4
2013 52 709 26 316 26 393 9,2 65 196 10 761 33 611 109 568 7,2 10,4
2014 52 207 25 673 26 534 9,1 64 859 10 720 33 588 109 167 7,2 10,3
2015 52 251 25 266 26 985 9,1 64 810 10 901 33 513 109 224 7,2 10,4
2016 51 636 24 877 26 759 9,1 64 280 11 045 33 096 108 421 7,2 10,3
2017 51 315 24 690 26 625 9,1 63 798 11 116 32 855 107 769 7,2 10,3
2018 50 717 24 153 26 564 9,0 63 353 11 102 32 170 106 625 7,2 10,3
2019 50 607 23 497 27 110 9,1 63 090 11 177 31 425 105 692 7,2 10,3
2020 50 185 22 966 27 219 9,0 62 390 11 352 30 623 104 365 7,2 10,2

Källa: Familjer 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2020, Tabellbilaga 4. Ombildade familjer 1990–2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2020/perh_2020_2021-05-28_tau_004_sv.html