Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.4.2014

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under november–januari med 1,3 procent jämfört med ett år tidigare

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 1,3 procent under november–januari jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Ett år tidigare ökade omsättningen med 2,2 procent under motsvarande period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Under november–januari ökade omsättningen snabbast i företag inom kultur, nöje och fritid samt inom informations- och kommunikationsverksamhet. Omsättningen inom kultur, nöje och fritid ökade med 6,4 procent och omsättningen inom informations- och kommunikationsverksamhet med 3,5 procent jämfört med ett år tidigare. Också i företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik var ökningen av omsättningen nästan tre procent.

Däremot var utvecklingen av omsättningen negativ inom transport och magasinering, där minskningen var 1,4 procent jämfört med ett år tidigare. Också inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster minskade omsättningen med en procent från ett år tidigare.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, Aki Niskanen 09 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (245,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. januari 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/01/plv_2014_01_2014-04-15_tie_001_sv.html