Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-06-13)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 10/2013 -0,1 -0,5 -0,4
11/2013 -0,4 -0,9 -0,5
12/2013 2,2 1,7 -0,5
01/2014 3,0 2,2 -0,8
02/2014 3,0 2,3 -0,7
H Transport och magasinering 10/2013 -1,9 -2,6 -0,7
11/2013 -3,9 -4,6 -0,7
12/2013 0,9 0,3 -0,6
01/2014 -1,0 -1,7 -0,7
02/2014 -0,4 -1,0 -0,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 10/2013 0,6 -0,1 -0,7
11/2013 2,5 2,1 -0,4
12/2013 1,1 0,6 -0,5
01/2014 2,1 2,3 0,2
02/2014 0,1 0,1 0,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 10/2013 2,5 2,9 0,4
11/2013 -0,2 0,0 0,2
12/2013 6,2 5,7 -0,5
01/2014 5,7 5,7 0,0
02/2014 5,1 5,0 -0,1
L=68 Fastighetsverksamhet 10/2013 0,4 -0,5 -0,9
11/2013 0,0 -1,0 -1,0
12/2013 -1,1 -3,1 -2,0
01/2014 9,6 8,2 -1,4
02/2014 6,6 5,5 -1,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 10/2013 -0,5 -1,6 -1,1
11/2013 -0,1 -1,3 -1,2
12/2013 4,8 4,5 -0,3
01/2014 5,0 3,0 -2,0
02/2014 6,0 3,9 -2,1
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 10/2013 0,8 0,8 0,0
11/2013 -0,2 -0,2 0,0
12/2013 -2,1 -1,8 0,3
01/2014 1,1 0,1 -1,0
02/2014 1,9 1,0 -0,9
R Kultur, nöje och fritid 10/2013 -1,2 -0,7 0,5
11/2013 15,9 16,2 0,3
12/2013 2,9 2,9 0,0
01/2014 1,5 0,1 -1,4
02/2014 4,8 4,4 -0,4
S Annan serviceverksamhet 10/2013 -1,1 -0,8 0,3
11/2013 -2,4 -2,1 0,3
12/2013 1,4 2,6 1,2
01/2014 3,0 1,6 -1,4
02/2014 4,2 3,1 -1,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2010 -1,2 1,2
2011 -0,8 0,8
2012 -0,8 0,8
H Transport och magasinering 2010 -0,6 0,6
2011 -0,4 0,5
2012 -0,4 0,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 2010 -1,0 1,0
2011 -0,5 0,5
2012 -0,6 0,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2010 -0,7 0,7
2011 -0,1 0,6
2012 -0,7 0,7
L=68 Fastighetsverksamhet 2010 -2,0 2,1
2011 -0,9 1,1
2012 -1,2 1,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2010 -2,8 2,8
2011 -3,0 3,0
2012 -1,9 2,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2010 -0,8 0,8
2011 -0,9 1,0
2012 -0,6 0,7
R Kultur, nöje och fritid 2010 -0,3 0,7
2011 -0,1 0,9
2012 -0,1 0,5
S Annan serviceverksamhet 2010 -2,5 2,5
2011 -1,5 1,9
2012 -0,7 1,0
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Suvi Kiema 029 551 2738, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/03/plv_2014_03_2014-06-13_rev_001_sv.html