Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, augusti

Omsättning inom servicebranschen 2014, mars

2014
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik