Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Den senaste månadens årsförändring, %
04-06/2013 07-09/2013 10-12/2013 01-03/2014 03/2014
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,7 1,1 0,2 2,5 3,0
H Transport och magasinering -0,9 -1,4 -2,3 -1,0 -0,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 1,3 0,8 0,9 0,9 0,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2,8 2,6 3,0 5,4 5,6
L=68 Fastighetsverksamhet 5,5 3,0 -1,7 5,8 3,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3,0 3,3 0,8 4,9 7,5
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster -0,6 0,3 -0,4 0,7 0,9
R Kultur, nöje och fritid 6,5 1,2 5,7 2,7 3,5
S Annan serviceverksamhet 2,3 4,8 0,0 3,1 4,5

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Suvi Kiema 029 551 2738, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2014, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/03/plv_2014_03_2014-06-13_tau_001_sv.html