Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.6.2014

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under januari–mars med 2,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 2,5 procent under första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen med 0,4 procent under motsvarande period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Omsättningen ökade inom alla huvudnäringsgrenar inom servicebranschen med undantag av transport och magasinering, som visade en minskning på 1,0 procent från januari–mars året innan.


Snabbast ökade omsättningen inom fastighetsverksamhet, där man uppnådde en ökning på 5,8 procent jämfört med året innan. I företag inom informations- och kommunikationsverksamhet ökade omsättningen med 5,4 procent från första kvartalet i fjol. Tillväxten var svagast inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, där omsättningen ökade med bara 0,7 procent, samt inom hotell- och restaurangverksamhet, där omsättningen ökade med 0,9 procent från motsvarande period ett år tidigare.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Suvi Kiema 029 551 2738, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/03/plv_2014_03_2014-06-13_tie_001_sv.html