Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, april

Publicerad: 15.5.2017

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under december-februari med 6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 6 procent under december-februari jämfört med motsvarande period året innan. Av näringsgrenarna fortsatte uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster att öka. Ökningen uppgick till 9,5 procent. Utvecklingen inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik avtog något från året innan (+7,4 %). Utvecklingen av näringsgrenarna informations- och kommunikationsverksamhet samt transport och magasinering ökade mest jämfört med året innan. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Ändringarna av Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ påverkar tillsvidare inte uppgifterna om omsättningsindexen

I Statistikcentralens omsättningsindex har man utrett inverkan av ändringarna i Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. På basis av utredningarna har man tillsvidare inte konstaterat att ändringarna med tanke på statistikproduktionen skulle ha en betydande inverkan på företagens momsrapportering. Mera information i Ändringar i periodskattematerialet som används inom omsättningsindexen .


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (278,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.05.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2017/02/plv_2017_02_2017-05-15_tie_001_sv.html