Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, april

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/2016-02/2017 03-05/2017 06-08/2017 09-11/2017 01-11/2017 11/2017
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 5,3 6,0 6,6 6,8 6,4 8,1
H Transport och magasinering 3,7 5,9 7,4 8,0 6,6 9,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 5,8 5,0 5,1 5,9 5,5 8,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 6,1 6,8 6,0 3,5 5,6 3,9
L=68 Fastighetsverksamhet 2,9 3,5 5,1 5,5 5,2 7,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6,4 7,0 9,1 7,4 7,8 11,2
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 8,8 6,6 8,7 12,2 9,1 11,8
R Kultur, nöje och fritid 5,2 6,2 2,6 5,6 4,7 7,3
S Annan serviceverksamhet 1,1 1,2 1,3 3,0 1,9 4,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 13.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2017, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2017/11/plv_2017_11_2018-02-13_tau_001_sv.html