Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, april

Omsättning inom servicebranschen 2017, november

2017
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik