Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, april

Publicerad: 13.2.2018

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under september-november med 6,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 6,8 procent under september-november jämfört med motsvarande period året innan. Av näringsgrenarna var tillväxten kraftigast inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+12,2 %) samt inom transport och magasinering (+8,0 %) som är den största näringsgrenen inom servicenäringarna. Också juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt hotell- och restaurangverksamhet uppnådde en god tillväxt från året innan. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Omsättningen inom servicebranschen övergår till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången i april 2018.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (287,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2017/11/plv_2017_11_2018-02-13_tie_001_sv.html