Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 4.4.2006

Familjevåld 1997-2005

Antalet offer för de familjevåldsbrott som polisen fick kännedom om år 2005 var 4 109, dvs. 5 procent fler än året förut. Av offren var 3 195 kvinnor. Av offren var 914 män. I dessa var en kvinna misstänkt i 444 fall. Vid familjevåld är det i allmänhet en man som misshandlar en kvinna. Fall där en kvinna misshandlat en annan kvinna var sällsynta. Siffrorna ovan om familjevåld beskriver våld antingen mellan personer som bor i samma bostad eller mellan nuvarande eller tidigare familjemedlemmar. Drygt hälften av fallen gällde våld mellan äkta par eller sambor, dvs. våld i parförhållande. Av de 2 423 offren för våld i parförhållande var bara 270 män, 11 procent av offren.

Familjevåld och våld i parförhållande som polisanmälts 1997 - 2005

År Offer för familje-
våld, offren totalt
Offret en kvinna - Ålder
Total -14 15-20 21-29 30-39 40-49 50-59 60-
1997 2 694 2 178 97 119 448 680 573 191 70
1998 2 646 2 129 96 127 364 712 569 200 61
1999 2 756 2 221 83 141 369 696 615 246 71
2000 3 031 2 402 112 150 380 750 622 317 71
2001 3 167 2 532 126 152 449 780 673 275 77
2002 3 158 2 507 115 179 435 763 623 302 90
2003 3 567 2 801 225 178 456 779 738 316 109
2004 3 911 3 008 280 226 448 776 802 386 90
2005 4 109 3 195 307 236 574 818 776 366 118

därav våld i parförhållande
1997 1 719 1 556 - 63 344 552 435 136 26
1998 1 649 1 503 - 46 295 553 425 150 34
1999 1 762 1 594 - 47 311 549 469 192 26
2000 1 878 1 684 - 55 312 563 481 240 33
2001 1 969 1 766 1 64 379 586 504 189 43
2002 2 023 1 807 - 79 358 614 489 219 48
2003 2 183 1 956 6 89 367 624 566 241 63
2004 2 269 1 976 - 93 349 580 607 296 51
2005 2 423 2 153 - 108 470 635 587 277 76

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2005. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 4.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2005/polrik_2005_2006-04-04_tie_001_sv.html