Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 20.4.2007

Flera fall av misshandel och rattfylleri än tidigare

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen under perioden januari-mars år 2007 kännedom om totalt 185 000 brott, vilket är åtta procent mer än året innan. Relativt sett ökade brotten mest i Södra Karelen (31 procent) och minskade i Kajanland (10 procent). Det uppdagades 117 000 brott mot strafflagen, vilket är 9 400 fall (9 procent) mer än år 2006. Polisen bokförde 68 000 brott utanför strafflagen. Av dessa var största delen, dvs. 61 000, trafikförseelser.

Polisen fick kännedom om 7 300 misshandelsbrott, vilket är en femtedel mer än år 2006. Antalet fall av grov misshandel ökade lika mycket. Under 2000-talet har antalet misshandelsbrott uppgått till i medeltal 6 000 fall under perioden januari-mars och antalet fall av grov misshandel till 490.

Antalet grova rattfyllerifall ökade med 7 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 23 procent. Allt som allt uppdagades 5 800 rattfyllerifall, dvs. 14 procent mer än år 2006.

Antalet brott av viss typ i januari - mars samt i januari, februari och mars 2007 och förändring jämfört med motsvarande period året innanJanuari-
mars
2007


Förändring
Januari
2007


Förändring
Februari
2007


Förändring
Mars
2007


Förändring
Alla brott 184 994 13 979 62 946 5 991 55 895 3 419 66 153 4 569
Brott mot strafflagen 117 336 9 383 40 730 3 056 34 134 1 004 42 472 5 323
 -olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel
2 772

-46

905

-115

733

-111

1 134

180
 -inbrott 8 501 -292 2 914 -164 2 336 -440 3 251 312
 -misshandel 7 318 1 203 2 471 242 2 217 321 2 630 640
 -rattfylleri 5 767 687 1 839 50 1 572 58 2 356 579
 -narkotikabrott 3 688 382 1 220 -65 1 112 138 1 356 309
 -rån 407 59 140 19 114 5 153 35
 -dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 28 3 7 2 10 3 11 -2
-våldtäkt 169 66 68 38 38 11 63 17
 -brott mot hastighetsbegränsningarna 51 746 4 042 18 021 2 916 15 229 536 18 496 590

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2007, 1:a kvartalet. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 20.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 1:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2007/01/polrik_2007_01_2007-04-20_tie_001_sv.html