Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.7.2007

Flera fall av misshandel och rattfylleri än tidigare

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen under perioden januari-juni år 2007 kännedom om totalt 398 000 brott, vilket är åtta procent mer än året innan. Relativt sett ökade brotten mest i Södra Savolax (25 procent) och minskade i Kajanaland (4 procent). Det uppdagades 261 000 brott mot strafflagen, vilket är 19 000 fall (8 procent) mer än år 2006.
Polisen bokförde 137 000 brott utanför strafflagen. Av dessa var största delen, dvs. 122 000, trafikförseelser.

Polisen fick kännedom om 16 000 misshandelsbrott, vilket är 16 procent mer än år 2006. Antalet fall av grov misshandel ökade med en femtedel. Det uppdagades 1 200 sådana fall. Under
2000-talet har antalet misshandelsbrott uppgått till i medeltal 14 000 fall under perioden januari-juni och antalet fall av grov misshandel till 1 100.

Antalet grova rattfyllerifall ökade med 6 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 16 procent. Allt som allt uppdagades 14 000 rattfyllerifall, dvs. 11 procent mer än år 2006.

Antalet brott av viss typ i januari - juni samt i april, maj och juni 2007 och förändring jämfört med motsvarande period året innanJanuari-
juni
2007


Förändring
April
2007


Förändring
Maj
2007


Förändring
Juni
2007


Förändring
Alla brott 397 527 29 815 67 078 9 625 74 235 4 780 69 930 2 085
Brott mot strafflagen 260 635 18 534 44 046 5 425 49 042 2 850 49 167 1 513
 -olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel
6 936

-41

1 305

129

1 444

-72

1 408

-56
 -inbrott 20 827 20 3 798 364 4 454 302 4 007 -300
 -misshandel 16 193 2 179 2 767 321 2 865 276 3 009 389
 -rattfylleri 13 522 1 237 2 279 91 2 454 81 3 107 481
 -narkotikabrott 7 332 513 1 045 -32 1 195 14 1 312 117
 -rån 839 11 133 -6 147 -11 164 -29
 -dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 56 6 9 3 6 -2 15 5
-våldtäkt 386 137 64 20 71 18 89 32
 -brott mot hastighetsbegränsningarna 111 154 13 155 20 426 5 075 21 216 3 349 17 612 579

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2007, 2:a kvartalet. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 16.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2007/02/polrik_2007_02_2007-07-17_tie_001_sv.html