Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 24.10.2007

Flera fall av misshandel och rattfylleri än tidigare

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen under perioden januari-september år 2007 kännedom om totalt 624 000 brott, vilket är sju procent mer än året innan. Relativt sett ökade brotten mest i Södra Savolax (20 procent) och minskade i Kajanaland (1 procent). Det uppdagades 417 000 brott mot strafflagen, vilket är 24 000 fall (6 procent) mer än år 2006. Polisen bokförde 207 000 brott utanför strafflagen. Av dessa var största delen, dvs. 185 000, trafikförseelser.

Polisen fick kännedom om 25 000 misshandelsbrott, vilket är 12 procent mer än år 2006. Antalet fall av grov misshandel ökade med 16 procent. Det uppdagades 1 900 sådana fall. Under 2000-talet har antalet misshandelsbrott uppgått till i medeltal 22 000 fall under perioden januari-september och antalet fall av grov misshandel till 1 700.

Antalet grova rattfyllerifall ökade med 5 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 14 procent. Allt som allt uppdagades 22 000 rattfyllerifall, dvs. 9 procent mer än år 2006.

Antalet brott av viss typ i januari - september samt i juli, augusti och september 2007 och förändring jämfört med motsvarande period året innanJanuari-
september
2007


Förändring
Juli
2007


Förändring
Augusti
2007


Förändring
September
2007


Förändring
Alla brott 623 817 40 587 69 414 -2 003 76 142 -1 660 78 841 14 340
Brott mot strafflagen 416 899 23 891 50 264 127 53 909 784 50 585 4 376
 -olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel
11 404

-400

1 486

-101

1 490

-120

1 472

-146
 -inbrott 32 939 -1 235 4 015 -353 4 037 -441 3 979 -397
 -misshandel 25 382 2 757 3 100 131 3 034 184 2 736 270
 -rattfylleri 21 518 1 747 2 707 -56 2 675 137 2 688 366
 -narkotikabrott 11 400 1 234 1 227 192 1 301 119 1 398 327
 -rån 1 398 45 204 13 195 13 177 18
 -dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 90 10 10 - 18 7 11 -
-våldtäkt 599 124 70 -5 76 -23 92 28
 -brott mot hastighetsbegränsningarna 171 277 18 214 17 032 -610 20 153 -1 160 22 868 7 014

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2007, 3:e kvartalet. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 24.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 3:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2007/03/polrik_2007_03_2007-10-24_tie_001_sv.html