Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.1.2008

Flera fall av misshandel och rattfylleri än tidigare

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen år 2007 kännedom om totalt 814 000 brott, vilket är sju procent mer än året innan. Relativt sett ökade brotten mest i Södra Savolax (16 procent) och Egentliga Finland (15 procent). Det uppdagades 550 000 brott mot strafflagen, vilket är 31 000 fall (6 procent) mer än år 2006. Polisen bokförde 265 000 brott utanför strafflagen. Av dessa var största delen, dvs. 238 000, trafikförseelser.

Polisen fick kännedom om 34 000 misshandelsbrott, vilket är 11 procent mer än år 2006. Antalet fall av grov misshandel ökade med 16 procent. Det uppdagades 2 400 sådana fall. Under 2000-talet har antalet misshandelsbrott uppgått till i medeltal 30 000 fall per år och antalet fall av grov misshandel till 2 200.

Antalet grova rattfyllerifall ökade med 3 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 11 procent. Allt som allt uppdagades 28 000 rattfyllerifall, dvs. 7 procent mer än år 2006.

Antalet brott av viss typ i januari - december samt i oktober, november och december 2007 och förändring jämfört med motsvarande period året innanJanuari-
december
2007


Förändring
Oktober
2007


Förändring
November
2007


Förändring
December
2007


Förändring
Alla brott 814 141 50 378 73 948 6 745 62 371 5 595 51 714 -1 846
Brott mot strafflagen 549 531 31 067 50 368 3 594 41 969 3 627 38 358 433
 -olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel
14 842

-625

1 435

-45

998

-42

1 008

-124
 -inbrott 43 241 -1 778 4 061 -267 3 189 -72 2 977 -164
 -misshandel 34 332 3 522 3 014 329 2 573 259 2 999 331
 -rattfylleri 27 613 1 765 2 230 70 2 036 168 1 892 -234
 -narkotikabrott 15 372 2 003 1 373 213 1 220 132 1 037 219
 -rån 1 796 81 151 17 124 -11 148 25
 -dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 129 17 13 4 16 4 12 -4
-våldtäkt 748 120 65 20 54 4 45 -23
 -brott mot hastighetsbegränsningarna 220 160 21 371 20 163 2 714 17 510 2 983 11 158 -2 463

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2007, 4:e kvartalet. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 17.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 4:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2007/04/polrik_2007_04_2008-01-17_tie_001_sv.html