Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 4.4.2008

Antalet brott har ökat med sju procent

Enligt Statistikcentralen fick polisen år 2007 kännedom om totalt 815 000 brott.Relativt sett ökade brotten mest i Södra Savolax (med 17 procent) och Egentliga Finland (med 16 procent). Det uppdagades 550 000 brott mot strafflagen, vilket är 33 000 fall (6 procent) mer än år 2006. Polisen bokförde 264 000 brott utanför strafflagen. Av dessa var största delen, dvs. 238 000, trafikförseelser. Polisen klarade år 2007 upp totalt 630 000 brott.

Polisen fick kännedom om 35 000 misshandelsbrott, vilket är 12 procent mer än år 2006. Antalet fall av grov misshandel ökade med 16 procent, 2 400 sådana fall uppdagades. Under 2000-talet har antalet misshandelsbrott uppgått till i medeltal 30 000 och antalet fall av grov misshandel till 2 100.

Antalet grova rattfyllerifall ökade med 3 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 12 procent. Sammanlagt uppdagades 28 000 rattfyllerifall, dvs. 7 procent mer än år 2006. Antalet rattfyllerifall ligger nu på samma nivå som i slutet av 1980-talet, medan de har minskat med 8 procent från rekordsiffrorna år 1990.

Utvecklingen av antalet brott av viss typ 2000-20072000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alla brott 763 391 747 774 740 338 762 451 787 964 786 308 762 155 814 547
Brott mot strafflagen 530 270 516 175 520 194 538 297 540 867 531 000 516 940 550 260
 -olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 26 391 22 583 23 115 21 922 19 326 16 791 15 276 14 827
 -inbrott 87 588 76 410 72 817 69 651 59 429 50 991 44 831 43 284
 -misshandel 27 820 27 329 28 022 28 862 29 806 30 481 30 885 34 634
 -rattfylleri 22 783 22 722 22 957 24 604 26 977 26 012 25 765 27 544
 -narkotikabrott 13 445 14 869 13 857 15 058 14 486 14 425 13 317 15 448
 -rån 2 600 2 157 2 120 2 045 2 017 1 814 1 700 1 784
 -dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 146 155 131 103 144 113 111 127
 -våldtäkt 579 459 551 573 595 593 613 739
 -brott mot hastighetsbegränsningarna 174 260 171 820 163 634 173 868 185 962 199 339 198 640 219 619

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2007. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 4.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2007/polrik_2007_2008-04-04_tie_001_sv.html