Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.7.2008

Antalet skadegörelser ökat, brott mot motorfordon minskat

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen under januari-juni år 2008 kännedom om totalt 419 000 brott, vilket är fem procent mer än året innan. Relativt sett ökade brotten mest i Mellersta Finland (18 procent) och minskade i Norra Karelen (14 procent). Det uppdagades 255 000 brott mot strafflagen, vilket är 5 200 fall (2 procent) färre än år 2007. Polisen bokförde 163 000 brott utanför strafflagen. Av dessa var största delen, dvs. 151 000, trafikförseelser.

Polisen fick kännedom om 27 000 skadegörelser, vilket är fem procent mer än år 2007. Under 2000-talet har antalet skadegörelser under januari-juni uppgått till i medeltal 24 000 fall.

Det uppdagades 6 300 fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel, vilket är 9 procent mindre än året innan. Inbrotten i motorfordon minskade också. Det uppdagades 7 700 fall, vilket är 13 procent mindre än året innan.

Antalet brott av viss typ i januari - juni samt i april, maj och juni 2008 och förändring jämfört med motsvarande period året innanJanuari-
juni
2008


Förändring
April
2008


Förändring
Maj
2008


Förändring
Juni
2008


Förändring
Alla brott 418 694 21 167 71 060 3 982 79 311 5 076 70 869 939
Brott mot strafflagen 255 447 -5 188 43 841 -205 48 142 -900 47 043 -2 124
 -olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel
6 324

-612

1 110

-195

1 293

-151

1 331

-77
 -inbrott 18 980 -1 847 3 312 -486 3 797 -657 3 654 -353
 -misshandel 16 530 337 2 845 78 3 026 161 2 887 -122
 -rattfylleri 12 720 -802 1 960 -319 2 659 205 2 627 -480
 -narkotikabrott 7 409 77 1 298 253 1 361 166 1 334 22
 -rån 790 -49 154 21 135 -12 147 -17
 -dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 67 11 18 9 5 -1 15 0
-våldtäkt 366 -20 60 -4 73 2 94 5
 -brott mot hastighetsbegränsningarna 123 025 11 871 22 024 1 598 24 008 2 792 18 496 884

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2008, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 16.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2008/02/polrik_2008_02_2008-07-17_tie_001_sv.html