Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.4.2009

Två av tre brott mot strafflagen klaras upp

Enligt Statistikcentralen fick polisen år 2008 kännedom om totalt 539 000 brott mot strafflagen. Av dem klarade polisen upp totalt 367 000 brott. Uppklarningsprocenten var 68.

Av brotten mot liv och hälsa klarade polisen upp 83 procent och av egendomsbrotten drygt en tredjedel.

Uppklarningsprocenten varierar ganska kraftigt mellan olika typer av brott. Av trafikfylleri-, trafik- och narkotikabrotten kan nästan alla brott klaras upp på grund av det sätt på vilket de upptäcks. Bedrägerierna klarades upp till 80 procent. Uppklarningsprocenten för misshandelsbrott var 83 procent. Av brotten mot liv uppklaras nästan alla.
De lägsta uppklarningsprocenterna fanns bland stöldbrott, olovligt brukande och skadegörelse. Av de "vanliga" stölderna klarades bara vart femte brott upp år 2008. Av tillgrepp, bruksstölder och olovligt brukande av motorfordon klarades vart tredje brott upp och av skadegörelserna vart fjärde. Av rånen klarades hälften upp och av våldtäkterna två av tre brott.

Uppklarningsprocenten har räknats på så sätt att de brott som kommit till polisens kännedom under statistikåret och alla brott som klarats upp under statistikåret har jämförts med varandra.

Uppklarningsprocenten för vissa typer av brott 1986-20081986-
1990
1991-
1995
1996-
2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Alla brott 80 72 71 72 71 72 75 77 77 77 80
Brott mot strafflagen 68 58 57 61 59 62 65 67 67 68 68
- stöld 25 17 14 14 14 15 16 18 17 18 19
- grov stöld 39 29 40 40 34 39 44 51 44 38 40
- snatteri 78 70 67 60 55 59 57 56 56 56 57
- rån 53 43 42 44 44 46 44 46 45 44 51
- skadegörelser 29 27 27 27 26 25 25 28 26 25 25
- misshandel 79 74 76 79 76 78 84 82 81 77 85
- grov misshandel 85 84 83 86 84 89 91 88 91 81 93
- lindrig misshandel 95 86 79 77 73 74 75 75 73 70 75
- brott mot liv 97 94 90 86 98 104 83 98 86 79 103
- försök till brott mot liv 95 91 92 91 90 103 97 88 103 89 104
- våldtäkt 63 56 57 61 62 64 69 60 62 60 66

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 2.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2008/polrik_2008_2009-04-03_tie_001_sv.html