Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.4.2009

Narkotikabrotten och bedrägerierna ökade, misshandelsfallen och rattfyllerierna minskade under januari–mars 2009

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen under första kvartalet år 2009 kännedom om totalt 89 000 brott, vilket är 3 100 fall (3 %) mindre än året innan. Dessutom bokförde polisen 108 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser. Relativt sett ökade brotten mest i Lappland (11 %) och minskade i Södra Karelen (20 %). 50 000 egendomsbrott avslöjades, vilket är 2 000 fall (4 %) färre än år 2008. Polisen fick kännedom om 7 600 brott mot liv och hälsa, vilket är 6 procent mindre än året innan.

3 900 narkotikabrott kom till polisens kännedom, dvs. 16 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet grova narkotikabrott var nästan oförändrat. 154 sådana fall avslöjades.

Antalet bedrägerier har ökat för tredje året i rad. Under januari–mars år 2009 uppgick deras antal till 4 500, en tredjedel fler än året innan.

Polisen fick kännedom om 7 000 misshandelsbrott, vilket är 6 procent färre än år 2008. Antalet fall av grov misshandel ökade med 5 procent. 524 sådana fall avslöjades. Under 2000-talet har antalet misshandelsbrott under januari–mars uppgått till i genomsnitt 6 300 och antalet fall av grov misshandel till 500.

Antalet grova rattfyllerifall minskade med 13 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 8 procent. Sammanlagt avslöjades 4 900 rattfyllerifall, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med år 2008.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser finns nu i en egen tabell. Det totala antalet brott är inte jämförbart med tidigare presenterade siffror. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen.

Antalet brott av viss typ i januari – mars samt i januari, februari och mars 2009 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-Mars 2009 Förändring Januari 2009 Förändring Februari 2009 Förändring Mars 2009 Förändring
ALLA BROTT 1) 88627 -3149 30560 -1685 27139 -2598 30928 1134
-inbrott 7499 -657 2757 -73 2242 -450 2500 -134
-olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 2225 -358 852 -62 709 -89 664 -207
-rån 424 52 137 21 144 25 143 6
-skadegörelse 10316 -1832 3963 -400 2977 -621 3376 -811
-dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 31 0 14 7 8 -1 9 -6
-misshandel 7041 -436 2385 -276 2240 -81 2416 -79
-våldtäkt 146 4 42 2 38 -11 66 13
-rattfylleri 4936 -605 1651 -113 1493 -356 1792 -136
-narkotikabrott 3888 537 1276 116 1168 44 1444 377
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari – mars samt i januari, februari och mars 2009 och förändring jämfört med motsva-rande period året innan

  Januari-Mars 2009 Förändring Januari Förändring Februari Förändring Mars Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 107754 3511 35633 -3877 36816 2637 35305 4751
Fartbegränsningsöverskridning 1) 65225 6776 23029 -1016 21545 3978 20651 3814
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2009, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09)1734 3248

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (198,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 1:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2009/01/polrik_2009_01_2009-04-17_tie_001_sv.html