Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.7.2009

Narkotikabrotten och bedrägerierna ökade, misshandelsfallen och rattfyllerierna minskade under januari–juni 2009

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen under januari-juni år 2009 kännedom om totalt 203 000 brott, vilket är 4 400 fall (2 %) mindre än året innan. Dessutom bokförde polisen 225 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser. Relativt sett ökade brotten mest i Päijänne-Tavastland (5 %) och minskade i Södra Karelen (14 %). 118 000 egendomsbrott avslöjades, vilket är 1 500 fall, dvs. 1 procent färre än år 2008. Polisen fick kännedom om 17 000 brott mot liv och hälsa, vilket är 4 procent mindre än året innan.

8 200 narkotikabrott kom till polisens kännedom, dvs. 10 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet grova narkotikabrott minskade med 15 procent. 304 sådana fall avslöjades.

Antalet bedrägerier har ökat för tredje året i rad. Under januari–juni år 2009 uppgick deras antal till 8 800, en femtedel fler än året innan.

Polisen fick kännedom om 16 000 misshandelsbrott, vilket är 4 procent färre än år 2008. Antalet fall av grov misshandel ökade med 1 procent. 1 200 sådana fall avslöjades. Under 2000-talet har antalet misshandelsbrott under januari–juni uppgått till i genomsnitt 14 000 och antalet fall av grov misshandel till 1 100.

Antalet grova rattfyllerifall minskade med 10 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 8 procent. Sammanlagt avslöjades 12 000 rattfyllerifall, vilket är en minskning med 9 procent jämfört med år 2008.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser finns nu i en egen tabell. Det totala antalet brott är inte jämförbart med tidigare presenterade siffror. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen.

Antalet brott av viss typ i januari – juni samt i april, maj och juni 2009 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-Juni 2009 Förändring April 2009 Förändring Maj 2009 Förändring Juni 2009 Förändring
ALLA BROTT 1) 203 246 -4 369 33 565 -1 869 39 698 175 40 039 395
-inbrott 18 163 -817 3 043 -269 3 741 -56 3 762 108
-olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 5 593 -731 851 -259 1 186 -107 1 321 -10
-rån 831 41 128 -26 141 6 152 5
-skadegörelse 24 451 -2 439 4 204 -739 4 878 -16 4 977 135
-dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 64 -3 13 -5 13 8 8 -7
-misshandel 15 819 -711 2 771 -74 3 100 74 2 678 -209
-våldtäkt 330 -36 52 -8 84 11 63 -31
-rattfylleri 11 583 -1 137 1 826 -134 2 530 -129 2 347 -280
-narkotikabrott 8 186 777 1 258 -40 1 334 -27 1 569 235
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari – juni samt i april, maj och juni 2009 och förändring jämfört med motsva-rande period året innan

  Januari-Juni 2009 Förändring April Förändring Maj Förändring Juni Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 224 510 13 431 37 752 2 126 39 525 -263 39 302 8 077
Fartbegränsningsöverskridning 1) 144 069 21 044 24 953 2 929 26 329 2 321 27 506 9 010
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2009, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09)1734 3248

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (199,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2009/02/polrik_2009_02_2009-07-17_tie_001_sv.html