Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.10.2009

Narkotikabrotten och bedrägerierna ökade, misshandelsfallen och rattfyllerierna minskade under januari–september 2009

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen under januari–september år 2009 kännedom om totalt 329 000 brott, vilket är 6 000 fall (2 %) mindre än året innan. Dessutom bokförde polisen 359 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser. Relativt sett ökade brotten mest i Lappland (6 %) och minskade på Åland (14 %). 194 000 egendomsbrott avslöjades, vilket är 1 700 fall, dvs. en procent färre än år 2008. Polisen fick kännedom om 27 000 brott mot liv och hälsa, vilket är 3 procent färre än året innan.

13 000 narkotikabrott kom till polisens kännedom, dvs. 10 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet grova narkotikabrott minskade med 3 procent. 482 sådana fall avslöjades.

Antalet bedrägerier har ökat för tredje året i rad. Under januari–september uppgick deras antal till 13 000, dvs. 10 procent fler än året innan.

Polisen fick kännedom om 25 000 misshandelsbrott, vilket är 4 procent färre än år 2008. Antalet fall av grov misshandel minskade med 2 procent. 1 700 sådana fall avslöjades. Under 2000-talet har antalet misshandelsbrott under januari–september uppgått till i genomsnitt 23 000 och antalet fall av grov misshandel till 1 700.

Antalet grova rattfyllerifall minskade med 11 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 9 procent. Sammanlagt avslöjades 18 000 rattfyllerifall, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med år 2008.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser finns nu i en egen tabell. Det totala antalet brott är inte jämförbart med tidigare presenterade siffror. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen.

Antalet brott av viss typ i januari – september samt i juli, augusti och september 2009 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-September 2009 Förändring Julil 2009 Förändring Augusti 2009 Förändring September 2009 Förändring
ALLA BROTT 1) 328 650 -6 035 42 344 -460 41 926 959 39 764 -1 638
-inbrott 30 492 -297 4 050 120 4 095 97 4 074 254
-olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 9 483 -1 162 1 228 -231 1 391 -24 1 255 -190
-rån 1 297 26 159 -19 152 -29 165 36
-skadegörelse 39 411 -4 363 4 852 -202 5 327 200 4 597 -2 060
-dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 81 -28 10 3 5 -9 10 -11
-misshandel 24 512 -910 2 931 -99 2 914 -57 2 573 93
-våldtäkt 505 -112 65 -19 60 -55 66 3
-rattfylleri 18 273 -2 017 2 412 -209 2 309 -276 2 087 -335
-narkotikabrott 12 918 1 207 1 519 76 1 594 229 1 465 74
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari – september samt i juli, augusti och september 2009 och förändring jämfört med motsva-rande period året innan

  Januari-September 2009 Förändring Juli Förändring Augusti Förändring September Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 358 800 30 400 44 174 6 703 44 222 5 867 45 581 4 284
Fartbegränsningsöverskridning 1) 234 188 39 462 30 730 7 469 30 113 5 671 29 226 5 256
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2009, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09)1734 3248

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (199,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 3:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2009/03/polrik_2009_03_2009-10-16_tie_001_sv.html