Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.1.2010

Narkotikabrotten och bedrägerierna ökade, misshandelsfallen och rattfyllerierna minskade under januari–december 2009

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen under januari–december år 2009 kännedom om totalt 431 000 brott, vilket är 10 000 fall (2 %) mindre än året innan. Dessutom bokförde polisen 487 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser. Relativt sett ökade brotten mest i Lappland (6 %) och minskade i Österbotten och på Åland (16 %). 254 000 egendomsbrott avslöjades, vilket är 2 600 fall, dvs. en procent färre än år 2008. Polisen fick kännedom om 36 000 brott mot liv och hälsa, vilket är 5 procent färre än året innan.

17 000 narkotikabrott kom till polisens kännedom, dvs. 13 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet grova narkotikabrott ökade med 2 procent. 741 sådana fall avslöjades.

Antalet bedrägerier har ökat under flera år i rad. Under januari–december 2009 uppgick deras antal till 17 000, dvs. 8 procent fler än året innan.

Polisen fick kännedom om 33 000 misshandelsbrott, vilket är 5 procent färre än år 2008. Antalet fall av grov misshandel minskade med 7 procent. 2 100 sådana fall avslöjades. Under 2000-talet har antalet misshandelsbrott uppgått till i medeltal 30 000 och antalet fall av grov misshandel till 2 200.

Antalet grova rattfyllerifall minskade med 11 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 9 procent. Sammanlagt avslöjades 23 000 rattfyllerifall, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med år 2008.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser finns nu i en egen tabell. Det totala antalet brott är inte jämförbart med tidigare presenterade siffror. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen.

Antalet brott av viss typ i januari – december samt i oktober, november och december 2009 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-December 2009 Förändring Oktober 2009 Förändring November 2009 Förändring December 2009 Förändring
ALLA BROTT 1) 430 628 -9 581 36 816 -2 727 33 454 557 29 998 -741
-inbrott 40 681 -106 3 987 163 3 377 314 2 831 -121
-olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 12 196 -1 613 1 166 -211 875 -52 699 -179
-rån 1 650 -64 132 -32 113 -48 127 -23
-skadegörelse 50 697 -5 887 4 186 -800 3 601 -568 3 363 -866
-dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 115 -17 11 -3 8 1 17 12
-misshandel 32 734 -1 904 2 651 -329 2 640 -214 2 549 -154
-våldtäkt 668 -251 65 -3 52 -8 50 5
-rattfylleri 23 248 -2 629 1 896 -264 1 676 -192 1 479 -145
-narkotikabrott 17 344 1 980 1 480 126 1 430 247 1 309 351
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari – december samt i oktober, november och december 2009 och förändring jämfört med motsva-rande period året innan

  Januari-december 2009 Förändring Oktober Förändring November Förändring December Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 487 368 51 981 44 898 5 672 43 447 7 282 39 988 8 678
Fartbegränsningsöverskridning 1) 322 863 60 083 30 282 6 068 30 380 7 953 27 966 6 592
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (199,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.01.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 4:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2009/04/polrik_2009_04_2010-01-19_tie_001_sv.html